Subsidie dubbel glas

Informatie en advies

Subsidie dubbel glas

Vandaag de dag is het op tal van verschillende manieren mogelijk om het warmteverlies in huis terug te dringen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om gebruik te maken van dubbel glas. Dubbel glas is in het bijzonder interessant voor oudere woningen die u een stuk energiezuiniger wenst te maken. Door het vervangen van enkel in dubbel glas wordt er voor gezorgd dat het warmteverlies via die weg aanzienlijk wordt beperkt en dat zult u onder meer merken in het wooncomfort. De koude bruggen die ontstaan in uw huis en die zorgen voor een kille en nooit echt warme sfeer zullen immers als sneeuw voor de zon verdwijnen. Bovendien heeft het plaatsen van dubbel glas ook een positieve invloed op de energiefactuur waardoor u twee vliegen in één klap slaat. Bent u ook van plan om te investeren in dubbel glas, maar wilt u eerst een goed beeld hebben van de kostprijs evenals het feit of u aanspraak kunt maken op een bepaalde subsidie? Lees dan snel verder en kom er alles over te weten!

*Tip:

→ Wat kost dubbel glas? Vul het formulier in en ontvang vrijblijvend tot 6 offertes van diverse lokale glaszetters.

Navigeer op deze pagina naar:

Update: subsidie dubbel glas in 2018/2019

In eerste instantie was er voor het jaar 2018 een subsidie beschikbaar voor isolatieglas onder de vorm van de ‘Energiebesparing Eigen Huis’ regeling. Hiervoor werd in totaal een budget voorzien van niet minder dan 600 miljoen euro. Door gebruik te maken van deze landelijke subsidie kon er voor worden gezorgd dat mensen die er voor kozen om te investeren in dubbel- en hoogrendementsglas konden rekenen op een terugbetaling van zo’n 20 procent van hun oorspronkelijke investering. Dit betekende in de praktijk dat één vijfde van de volledige aankoopprijs bij wijze van subsidie werd terugbetaald. Hierdoor werd niet alleen de drempel voor veel mensen verlaagd, daarnaast kon ook de terugverdientijd van dubbel- en hoogrendementsglas aanzienlijk worden ingeperkt. Helaas is het beschikbare budget voor deze subsidie inmiddels volledig uitgeput waardoor het niet langer mogelijk is om deze voor het huidige jaar 2019 aan te vragen.

Er was een subsidie beschikbaar gesteld voor het isoleren van jouw huis. Deze regeling gold tot 2018. De voorwaarden waren als volgt:

  • U bent een particulier en bezit een woning of VVE
  • 2 isolatiemaatregelen uitvoeren. OOK advies wordt gesubsidierd.
  • Keuze uit: dak-, gevel,- spouw-, vloerisolatie en dubbel glas kosten.
  • Kieren en naden, deuren en kozijnen vallen ook onder de subsidie.
  • Extra energie besparen? Dan krijgt u nog eens een bonus.

Voor een actueel overzicht van lokale subsidies gaat u naar: Energiesubsidiewijzer.

Bron: rvo.nl.

Gewijzigde 6 procent BTW-regeling

triple glasIn eerste instantie leek het er naar uit te zien dat de 6 procent BTW-regeling voor dubbel glas in 2018 zou komen te verdwijnen. Dat is echter niet het geval. Wel moet er bij worden gezegd dat de regeling inmiddels een niet onbelangrijke wijziging heeft ondergaan. In eerste instantie was het namelijk zo dat de 6 procent BTW-regel van toepassing was op zowel het materiaal dat moest worden aangekocht als de werkuren. Op vandaag wordt de BTW-verlaging enkel en alleen nog toegepast op de arbeidsuren. Het spreekt voor zich dat hiermee een niet onbelangrijk financieel voordeel verdwijnt en ook voor doe-het-zelvers is dit een doorn in het oog. Zij konden vroeger nog genieten van een financieel voordeel op het aankopen van het dubbel glas, maar deze is nu dus helemaal verdwenen… althans voor wat de BTW-regeling betreft. Hoelang het restant van de oorspronkelijke BTW-regeling nog in stand zal worden gehouden is tot dusver niet bekend. Wilt u er dus met andere woorden zeker van zijn dat u op z’n minst nog van dit financieel voordeel kunt genieten? Dan is het belangrijk om zo snel mogelijk over te gaan tot de levering en plaatsing (door een erkend bedrijf!) van uw dubbel glas.

Lokale subsidies voor dubbel glas aanvragen

Het feit dat er op vandaag geen sprake meer is van een landelijke subsidie voor een investering in dubbel glas of hoogrendementsglas zorgt er niet voor dat u als potentiële investeerder volledig in de kou blijft staan. Het is namelijk zo dat niet alleen landen op zich, maar ook steden en provincies bepaalde quota moeten kunnen halen voor wat energiezuinigheid en duurzaamheid betreft. Omwille van deze reden worden er vanuit verschillende steden en provincies extra inspanningen gedaan om alsnog mensen aan te zetten om bijvoorbeeld oude (enkele) beglazing te laten vervangen door dubbele of hoogrendementsuitvoeringen. Hoeveel subsidie u hiervoor precies kunt ontvangen en welke voorwaarden het aanvragen van deze subsidie precies met zich meebrengt is niet globaal uit te drukken. Raadpleeg hiervoor bij voorkeur de website van de stad of regio waarin u woont.

Hoeveel kost dubbel glas?

kosten dubbel glas Wanneer u er aan denkt om het warmteverlies via de beglazing in uw huis (verder) te beperken kan het interessant zijn om een investering te doen in dubbel glas. Vooraleer u een dergelijke investering gaat uitvoeren dient u er evenwel rekening mee te houden dat hier uiteraard kosten aan verbonden zijn. Specifiek voor dubbel glas geldt dat er rekening dient te worden gehouden met een kostprijs van gemiddeld 68 euro per vierkante meter. De U-waarde van dubbel glas bedraagt zo’n 2,7 wat er voor zorgt dat u kunt rekenen op een structurele energiebesparing in vergelijking met gewoon standaard enkel glas. Let op, in de kostprijs van 68 euro zijn de arbeidskosten niet inbegrepen. Deze zullen dus nog apart moeten worden betaald.

Door de jaren heen zijn er op de markt verschillende soorten van beglazing geïntroduceerd welke stuk voor stuk een aantrekkelijke, extra energiebesparing kunnen realiseren. We maken op dit vlak een onderscheid tussen de onderstaande mogelijkheden:

  • Dubbel glas
  • HR+ glas
  • HR++ glas
  • HR+++ glas

Elk type glas beschikt over diens eigen, unieke U-waarde waardoor een verbeterde isolatiewaarde kan worden gecreëerd. In eerste instantie kozen het merendeel van de mensen er vooral voor om te opteren voor dubbel glas, maar de relatief beperkte meerprijs voor hoogrendementsglas heeft er in combinatie met de sterk verbeterde U-waarde voor gezorgd dat tegenwoordig de voorkeur toch steeds meer naar deze laatste optie gaat.

Zou u in 2018 ook graag willen investeren in dubbel glas, bijvoorbeeld omdat u op deze manier nog kunt genieten van de lagere 6 procent BTW-regeling voor wat de arbeidsuren betreft? In dat geval is het altijd een aanrader om rekening te houden met de onderstaande kosten:

Type glas Kosten (excl. Plaatsing) U-waarde
Dubbel glas 68 euro per vierkante meter 2,7 W/m2k
HR+ glas Tussen 76 & 80 euro per vierkante meter Tussen 1,3 & 1,6 W/m2k
HR++ glas Tussen 86 & 90 euro per vierkante meter 1,2W/m2k
HR+++ glas Tussen 155 & 185 euro per vierkante meter Tussen 0,5 & 0,9 W/m2k

Wat de plaatsingskosten betreft dient u er rekening mee te houden dat deze sterk verschillend kunnen zijn afhankelijk van de partij waar u een beroep op besluit te doen. Wilt u er zeker van zijn dat u op dit vlak kunt rekenen op de laagst mogelijke kosten? In dat geval is het uitvoeren van een vergelijking tussen de verschillende partijen altijd zeer interessant te noemen.

Meer informatie:

Is investeren in dubbel glas zonder subsidie nog wel interessant?

Met het uitgeput raken van de landelijke subsidie voor dubbel glas zien veel potentiële investeerders een niet onaanzienlijk financieel voordeel in rook opgaan. Het is dan ook niet meer dan normaal dat deze mensen zichzelf de vraag stellen of het nu in 2018 nog wel de moeite waard is om te investeren in dubbel glas of in hoogrendementsglas. Dat is zeker en vast het geval. Niet alleen kunt u nog altijd rekenen op de BTW-verlaging van 6 procent, daarnaast is het zomaar mogelijk dat u vanuit de stad of provincie waarin u woont een financiële compensatie krijgt aangeboden. Het werkelijke rendement van een investering in dubbel of hoogrendementsglas schuilt echter niet zozeer in een subsidie die wordt toegekend.

In de praktijk is het zo dat het belangrijkste rendement wordt gerealiseerd door de energiebesparing waar u op kunt rekenen. Deze besparing krijgt u bovendien niet één keer, maar wel elk jaar opnieuw. Door het toepassen van dubbel glas of hoogrendementsglas in uw woning zult u bovendien ook merken dat er een financiële meerwaarde wordt gecreëerd voor wat de globale  waarde van uw vastgoed betreft. Gaat u ze met andere woorden op een bepaalde dag verkopen? Dan zal het gunstige energielabel er voor zorgen dat u niet alleen meer geïnteresseerde kopers aantrekt, maar ook dat de finale prijs van het huis zal stijgen.

Welk soort glas heeft u?

In het korte filmpje hieronder ontdekt u wat het verschil is tussen de verschillende soorten glazen.

Subsidie voor dubbel glas in het verleden

In het verleden was het in Nederland mogelijk om een landelijke subsidie te verkrijgen voor een investering in dubbel glas. Deze subsidie werd verstrekt via de aannemer of door het bedrijf dat het dubbel glas leverde en / of plaatste. Het feit dat het een landelijke subsidie betrof zorgde er voor dat iedereen recht had op hetzelfde bedrag. Uiteraard was de financiële compensatie die werd aangeboden wel afhankelijk van de hoogte van het investeringsbedrag. Naast de standaard subsidie kon iemand die investeerde in dubbel glas eveneens genieten van een verlaagd BTW-tarief. Standaard bedroeg de BTW in het verleden 19 of 21 procent, maar gedurende een bepaalde periode werd de BTW verlaagd naar 6 procent. Er is een tijd geweest dat de verlaagde BTW niet alleen betrekking had tot de werkuren die nodig waren om het dubbel glas te plaatsen, maar ook tot het materiaal welke moest worden aangekocht. Door het verlaagde BTW-tarief kon een investeerder zomaar rekenen op een korting op de complete factuur van 15 of in ieder geval 13 procent. Zie ook: kosten glaszetter.

Wat met de subsidie voor dubbel glas in de toekomst?

Het plaatsen van dubbel glas in ramen en deuren in uw woning zorgt er voor dat er een meer dan degelijke energiebesparing kan worden gerealiseerd. Het moet evenwel gezegd dat standaard dubbel glas vandaag de dag reeds een beetje is achterhaald. Wanneer u tegenwoordig de bestaande beglazing wenst aan te passen door zo optimaal mogelijk isolerende alternatieven kunt u er bij voorkeur voor kiezen om gebruik te maken van hoogrendementsglas. Dit glas is dikker en beschikt soms over een kleine spouw die is gevuld met lucht waardoor warmteverlies nog efficiënter kan worden voorkomen. Het merendeel en de beste subsidies vandaag de dag hebben betrekking tot deze vorm van isolatieglas waardoor dubbel glas steeds verder naar de achtergrond wordt verdreven.

Voor wat de BTW-verlaging betreft is het niet geheel duidelijk hoelang deze nog in stand zal worden gehouden. Wanneer u hier van wenst te kunnen genieten is het dan ook zeker een goed idee om hier niet te lang mee te wachten en zo snel mogelijk mee op de kar te springen. Hoe langer u wacht, des te meer risico u loopt dat de BTW-verlaging wordt teruggeschroefd vooraleer u er gebruik van kunt maken.

Subsidie voor dubbel glas aanvragen in 2019

Bent u van plan om een investering te doen in dubbel glas, maar zou u uiteraard willen kunnen genieten van de stedelijke of gemeentelijke subsidie die kan worden toegekend? In dat geval zult u deze moeten aanvragen bij uw stad of gemeente. De website van het stadsbestuur is doorgaans reeds een uitstekende plaats om uw subsidieaanvraag in te dienen. Voor het verlaagde BTW-tarief van 6 procent dient u niets te ondernemen. Het bedrijf dat het dubbel glas komt plaatsen zal dit percentage automatisch in rekening brengen op de factuur.

Besparen op uw investering in dubbel glas

Gaat u dit jaar investeren in dubbel glas of hoogrendementsglas? In dat geval zijn er nog verschillende interessante aandachtspunten waar u rekening mee kunt houden. Investeer bijvoorbeeld nooit zonder eerst even de verschillende aanbieders te vergelijken die er op de markt zijn terug te vinden. Bovendien loont het altijd de moeite om te kiezen voor een type beglazing die over een zo optimaal mogelijke U-waarde beschikt. De investeringskost zal éénmalig hoger liggen, maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de grotere, jaarlijkse besparing die kan worden gerealiseerd. Door nu in 2019 te investeren in dubbel glas of hoogrendementsglas creëert u in ieder geval een mooie (financiële) meerwaarde voor de jaren die komen! Wij raden u in ieder geval aan om offertes van lokale specialisten te vergelijken. Zo kunt u tot wel 30% op de kosten besparen.

Andere duurzame maatregelen:

Wat zijn de exacte kosten?

Vraag gratis meerdere offertes op bij specialisten in jouw regio en vergelijk het aanbod. Zo kun je besparen op de aanschafkosten en krijg je een goed beeld van de mogelijkheden. Deze offerte service is gratis en vrijblijvend.